ЖК Кленовский

Москва, Клёново с., Мичурина, 3Ак1-2